Le cabhlach de 20 lĂ raidhean, 10 trèilearan-tomaid, 16 trèilearan-tomaid agus 2 thrèilear-cĂąirtein againn ’s urrainn dhuinn taghadh farsaing de sheirbheisean còmhdhail a thabhann.

An Cabhlach Againn

LĂ raidhean

LĂ raidhean

Tha cabhlach de 20 làraidhean againn a bhios a' siubhal air feadh Bhreatainn agus a' lìbhrigeadh taghadh farsaing de stuthan eadar seid singilte gu luchdan làn.

Trèilearan-tomaid

Trèilearan-tomaid

Tha 16 trèilearan-tomaid againn a tha comasach air bathar a leithid gràn, glasraich, agragaid, biadh beathaichean, todhar agus rùsg-craoibhe a lìbhrigeadh.

Trèilearan-còmhnard

Trèilearan-còmhnard

Tha 10 trèilearan-còmhnard againn a tha comasach air bathar a leithid fiodh sàbhte, IBCan, seidean, bagaichean de bhiadh beathaichean, todhar, stuthan togail, stàilinn, pìoban agus innealan.

Trèilearan-cùirtein

Trèilearan-cùirtein

Tha 2 thrèilear-cùirtein againn a tha comasach air na -uile rud 's a tha na trèilearan-còmhnard agus bidh iad a' toirt dìon a bharrachd bhon aimsir. Tha iad comasach air rùsg-craoibhe a lìbhrigeadh cuideachd.

An Sgoiba Againn

James Manson

James Manson

Manaidsear na Còmhdhalach

07793 800864
bannerman.transport@gmail.com

Chris Mitchell

Chris Mitchell

Leas-manaidsear na Còmhdhalach

07793 800865
chris@bannerman.ltd.uk