Tha Bannerman Company Ltd na ghnìomhachas teaghlaich stèidhichte ann am Baile Dhubhthaich, Ros an Ear.

Chaidh an companaidh a stèideachadh ann na 1960’an fon ainm Bannerman Seafoods nuair nach robh ach triùir luchd-obrach a’ làimhseachadh mùsgain-chaoil anns am factoraidh ann an Baile Dhubhthaich.

Dh’fhàs an gnìomhachas gu cunbhalach agus anns na 1970’an chaidh a mheudachadh nuair a chaidh Bannerman Transport a stèideachadh.

The company has continued to expand and now owns several car dealerships, fuel stations, a bark processing plant and the Admiralty Pier in Invergordon.

You can find out more about each of our business by selecting one the links below.