Tha am bùth againn a’ tabhann taghadh farsaing de bhiadh-mara, sàr-bhiadh, biadh sàs-bheartach, fìon agus gròsaireachd eile.

Earball Singilte Còmhdaichte le Criomagan Arain

Earball Singilte Còmhdaichte le Criomagan Arain

Earball giomach-geàrr singilte còmhdaichte le criomagan arain.

Earbaill dhen Ìre as Àirde Còmhdaichte le Criomagan Arain

Earbaill dhen Ìre as Àirde Còmhdaichte le Criomagan Arain

Earbaill giomach-geàrr dhen inbhe as àirde còmhdaichte le criomagan arain.

Earball Còmhdaichte le Criomagan Arain

Earball Còmhdaichte le Criomagan Arain

Earbaill giomach-geàrr còmhdaichte le criomagan arain.

Earbaill Rùisgte

Earbaill Rùisgte

Earbaill giomach-geàrr rùisgte.

Mùsgain-chaoil Albannach

Mùsgain-chaoil Albannach

Mùsgain-chaoil rùisgte agus làn-bhruich.

Iasg Ùr

Iasg Ùr

Taghadh farsaing de dh'iasg ùr a' toirt a-steach adag, bradan agus mìgrim.

Iasg-sligeach

Iasg-sligeach

Feusgain, creachainn agus eisirean.

Giomaich-gheàrr Slàn

Giomaich-gheàrr Slàn

Ri fhaotainn air iarrtas

Ri fhaotainn air iarrtas

Tha rudan a leithid crùbag agus giomaich ionadail, bradan-leathann agus turbaid ri fhaotainn air iarrtas. Dìreach cuiribh fòn thugainn air 01862892322.

Taigeis Cockburn

Taigeis Cockburn

A bharrachd air taigeis Cockburn, a tha air duaisean a choisinn, bidh sinn a' tabhann maragan dubha, maragan geala, cuairtean mions, pàidhean staoige, pàidhean Albannach agus pàidhean meòcain bhuapa.

Sabhsan Roxy

Sabhsan Roxy

Sabhs sgrislich Roxy air a dhèanamh aig an taigh anns na Gàidhealtachd

Iasg Reòite

Iasg Reòite

Adag rùisgte no adag còmhdaichte le criomagan àrain.

Sàr-bhiadh

Sàr-bhiadh

Taghadh farsaing de shàr-bhiadh, suplamaidean agus biadh-glasraicheach

Deoch-làidir

Deoch-làidir

Taghadh farsaing de dh'fhion, uisge-beatha agus sineubhair.